Általános Információ

Hollandiába érkeztem – Miket kell elintéznem?

Ebben a brosúrában azokról a szükséges dolgokról van röviden szó, melyeket megérkezése után el kell intéznie. Olyanok, mint például a bejelentkezés az önkormányzatnál, az Önre mint munkavállalóra vagy önálló vállalkozóra vonatkozó jogok és kötelességek, valamint a hollandiai tartózkodással kapcsolatos szabályok és szokások. Megpróbálunk minél több információt adni ebben a brosúrában. Ha valamiről többet szeretne tudni, azt megtalálja az interneten megadott utalások alapján. Sajnos nem mindig a saját anyanyelvén, hanem gyakran angol nyelven. Ha felhív egy, a brosúrában megadott telefonszámot, általában nem tud  ezzel a személlyel a saját anyanyelvén beszélni. Angolul általában lehetséges. Szükség esetén lépjen kapcsolatba hazája hollandiai nagykövetségével.

Jelentkezzen be hollandiai lakosnak

Hollandiában személyi számra (Burgerservicenummer, BSN) van szüksége, hogy dolgozhasson. Akkor is szüksége van erre a számra, ha lakást vesz vagy bérel, ha gyermekeit iskolába íratja be, ha háziorvoshoz fordul vagy kórházba megy. Ezt a számot akkor kapja, amikor bejelentkezik az önkormányzatnál a személyek alapadatbázisába (Basisregistratie Personen). A bejelentkezés az önkormányzatnál ingyenes.

Bejelentkezhet állandó vagy ideiglenes lakosként. Ha hollandiai állandó lakosként jelentkezik be, különböző jogai és kötelességei lesznek. Például köteles lesz önkormányzati adót fizetni vagy joga lesz lakbérpótlékra, vagy arra, hogy bejelentkezzen egy lakásszövetkezetbe, vagy hogy gyermekeit iskolába írassa be.

4 hónapnál rövidebb ideig marad?

Ha 4 hónapnál rövidebb ideig marad Hollandiában, bejelentkezhet ideiglenes lakosként. Ez annak a 18 önkormányzat egyikénél lehetséges, amely e célra egy külön ablakot nyitott. Ha partnere és gyerekei is Hollandiába költöznek, ők is bejelentkezhetnek. Vigyen magával érvényes útlevelet vagy személyazonossági igazolványt a városházára, ha megy bejelentkezni. Ugyanez vonatkozik a partnerére és gyermekeire, ha ők is bejelentkeznek. További tájékoztatást az ideiglenes lakosként való bejelentkezéshez a következő weboldalon talál: www.government.nl/issues/foreign-nationals-working-in-the-netherlands/residence-permits-and-the-registration-of-foreign-workers.

 4 hónapnál hosszabb ideig marad?

4 hónapnál hosszabb ideig marad Hollandiában? Akkor be kell jelentkeznie állandó lakosként annak a településnek az önkormányzatánál, ahol lakik. Ezt Hollandiába való megérkezésétől számítva 5 napon belül meg kell tennie. Már be van jelentkezve ideiglenes lakosként, de mégis 4 hónapnál hosszabb ideig kíván Hollandiában tartózkodni? Jelentse ezt be minél hamarabb annak a településnek az önkormányzatánál, ahol éppen lakik. Ezt a városházán tudja megtenni. Ha a partnere és gyermekei is itt laknak, akkor nekik is be kell jelentkezniük és ehhez személyesen el kell menniük a városházára.

Az alábbi dokumentumokat vigye magával a városházára:

  • Minden személy számára, aki be jelentkezik: érvényes útlevelet vagy személyi igazolványt.
  • Hollandiai lakása bérleti vagy adásvételi szerződését.
  • Valakinél lakik? Írasson alá ezzel a személlyel egy általa írt Vigyen magával másolatot ennek a személynek a személyazonossági okmányáról is.

Elköltözik?

Ha állandó lakosként van bejelentve és visszaköltözik a hazájába, azt be kell jelentenie az önkormányzatnál. Ha ideiglenes lakosként van bejelentve, erre nincs szükség. Mindkét esetben megtarthatja a holland BSN-ét, melyet később újra felhasználhat. Ha Hollandián belül költözik el egy másik településre, akkor az új településen kell bejelentkeznie. Ha a lakóhelyén belül költözik más lakásba, akkor azt is be kell jelentenie az önkormányzatnál.

Kössön betegbiztosítást

Ha Hollandiában lakik és dolgozik, akkor törvényileg köteles holland betegbiztosítást kötni. A biztosítás a háziorvos, a gyógyszerek és a kórházi költségek egy részét fizeti. Van már betegbiztosítása származási országában? Akkor is kell betegbiztosítást kötnie Hollandiában. Betegbiztosítást egy betegbiztosítónál köthet. A biztosított alapcsomag minden biztosítónál azonos, de a biztosítási díj biztosítónként változhat. Emellett kiegészítő biztosítást is köthet. A biztosítási díjat Ön fizeti. A gyermekek 18 éves korukig ingyen vannak biztosítva.

Egyes munkaadóknál kollektív betegbiztosítás van érvényben az összes munkavállaló számára, melyhez Ön is csatlakozhat.

Érdeklődje ezt meg a munkáltatójánál. Ügyeljen arra, hogy a biztosítási kötvény és a biztosítási feltételek Önnél legyenek. Ha csak dolgozni jött ide, és 4 hónapnál rövidebb ideig marad, akkor nem kell állandó lakosként bejelentkeznie lakóhelye önkormányzatánál. A betegbiztosító kérni fog erről egy nyilatkozatot a munkáltatójától. További információ a betegbiztosítással kapcsolatos jogokról és kötelességekről: www. zorgverzekeringslijn.nl. Tekintse meg a következő weboldalt is, hogy mi történik, ha nincs betegbiztosítása:  www.cvz.nl/verzekering/onverzekerden.

Ha jövedelme nem túl magas, akkor bizonyos esetekben betegbiztosítási költségei egy részének megtérítését is kérheti. Ezt ‚zorgtoeslag’-nak, a betegbiztosítási költségek megtérítésének hívják. Erről további tájékoztatás talál a www.toeslagen.nl weboldalon.

Jogszerű tartózkodás Hollandiában

Norvégia vagy Svájc állampolgára? Ebben az esetben nincs szükség tartózkodási engedélyre, hogy Hollandiában telepedhessen le és itt dolgozhasson. Hazája útlevele (vagy személyazonossági igazolványa) a bizonyíték arra, hogy jogszerűen tartózkodik Hollandiában és dolgozhat itt. Kivételt képeznek a horvát állampolgárok, akik nem dolgozhatnak itt munkavállalási engedély nélkül. Lásd még a Munka Hollandiában c. fejezetet is. Horvátok kérhetnek tartózkodási engedélyt a jogszerű hollandiai tartózkodás bizonyítására, de ez nem kötelező.

Nem a felsorolt országok egyikének állampolgára? Ebben az esetben a holland Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál (IND) tartózkodási engedélyt kell kérnie hollandiai letelepedéséhez és munkavállalásához. Akkor is, ha például Hollandia vagy egy más EU-ország állampolgárának házastársa. További információ a www.ind.nl honlapon.

Munka Hollandiában

Munkavállalók az Európai Unióból, Liechtensteinből, Norvégiából, Izlandról és Svájcból tartózkodási engedély nélkül jöhetnek dolgozni Hollandiába. Munkáltatójuknak nincs szüksége munkavállalási engedélyre. Horvát állampolgárok nem dolgozhatnak munkavállalási engedély nélkül.

Előkészületek Hollandiába való költözéséhez

Azt tervezi, hogy Hollandiába jön dolgozni és ide is költözik? Az EURES tájékoztatást ad a holland munkaerőpiacról, betölthető állásokról, életrajz elkészítéséről, lakhatási és munkafeltételekről, az EURES tanácsadóival való kapcsolatról (és átmeneti intézkedésekről) a személyek szabad mozgására vonatkozóan Európában. További információ erről: www.ec.europa.eu.eures.

A következő weboldalon: www.werk.nl/eures további információt talál az álláskeresésről, a munkaerőpiacról, a munkahelyek megpályázásáról, a UWV) (munkavállalók érdekképviselete) támogatásáról és lakásról.

Munka alkalmazottként

Személyi szám (Burgerservicenummer)

Ha Hollandiában kíván dolgozni, szüksége van egy személyi számra (burgerservicenummer, BSN). A BSN-számát az önkormányzati lakónyilvántartásba való bejelentkezésekor kapja. Még nem jelentkezett be egy önkormányzat lakónyilvántartásába? Jelentkezzen be minél előbb.

A személyazonosság kötelező igazolása

Munkába áll? Munkáltatója kérni fogja, hogy mutasson be egy érvényes személyazonossági okmányt. Munkáltatójának másolatot kell készítenie erről. Munkahelyén mindig tudni kell igazolnia  személyazonosságát.

Munkaerő-kölcsönzőn  keresztüli  munka

Egy munkaközvetítő irodán keresztül fog dolgozni Hollandiában? A munkaközvetítő iroda be kell legyen jelentkezve a  Kereskedelmi és Iparkamarába. Ezt is leellenőrizheti. Győződjön meg arról, hogy az ön munkaközvetítője rendelkezik-e a Munkaügyi Felmérés Alapítványa (SNA)által kiadott hivatali minősítéssel (jóváhagyással). Így Önnek mindenesetre nagyobb esélye van arra, hogy megbízható munkaközvetítő iroda által dolgozik. További tájékoztatás: a www.kamervankoophandel.nl és a www.normeringarbeid.nl honlapokon.

Egy munkaközvetítő iroda tagja lehet egy ágazati szervezetnek is. Ez a szervezet ellenőrzi, hogy tagjai betartják-e a kollektív munkaszerződést és minőségi kritériumokat állít fel számukra. További tájékoztatást a következő honlapokon talál: kölcsönmunkaerőnek kevesebbet fizetnek, mint a kollektív munkaszerződésben rögzített bér, akkor forduljon a Kollektív Munkaszerződés Betartása nevű alapítványhoz (SNCU). www.sncu.nl  (0800-7008)

Munkabér

Holland cég alkalmazásában áll? Akkor a munkáltatója fizeti a bérét. Munkáltatója fizeti az Ön nevében az adót és a tb-t. Ezeket levonja a bruttó fizetéséből, majd befizeti. A nettó fizetése ezáltal kevesebb, mint a bruttó. Munkáltatójának ezt fel kell tüntetnie a bérjegyzéken.

A legtöbb cégnél kollektív munkaszerződés (CAO) van érvényben. Egy cao a munkáltatók és szakszervezetek közötti megállapodásokból áll a munkafeltételekre vonatkozóan, melyek az ágazaton belül az minden munkáltatóra és munkavállalóra érvényesek, tehát önre is, mint külföldi munkavállalóra. A munkabér magassága, a vakációra adott pénz és a szokásos heti munkaidő is szerepelnek a kollektív munkaszerződésben. Ha tudni szeretné, hogy az Ön vállalatánál van-e érvényben kollektív munkaszerződés, tájékozódjon a munkáltatójánál vagy keresse meg a szakszervezetet. Munkáltatójának a kollektív munkaszerződésben rögzített munkabért és vakációs pénzt kell Önnek fizetnie. Ha nincs kollektív munkaszerződés, akkor munkáltatójának legalább a törvényes minimálbért és a törvényes vakációs pénzt kell Önnek fizetnie. Munkáltatója nem fizethet kevesebbet.

23 éven aluli munkavállalók számára alacsonyabb minimálbér van érvényben, mint 23 év felett munkavállalók számára. További tájékoztatás a www.government.nl/issues/minimum-wage vagy a www.inspectieszw.nl internetoldalakon.
Ha Önnek mint kölcsön-munkaerőnek kevesebbet fizetnek, mint a kollektív munkaszerződésben rögzített bért, lépjen kapcsolatba a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZW) Felügyelőségével: (www.inspectieszw.nl, 0800-5151).
Ha Önnek mint kölcsön-munkaerőnek kevesebbet fizetnek, mint a kollektív munkaszerződésben rögzített bér, lépjen kapcsolatba a Kölcsön-munkaerők kollektív munkaszerződésének betartása nevű alapítvánnyal (SNCU) (www.sncu.nl, 0180-642530).
Természetesen egy szakszervezethez is fordulhat.

Munkaidő

Munkaidejét a kollektív munkaszerződés és a munkaidőre vonatkozó törvény szabályozza. A kollektív munkaszerződésben szerepel, hogy az Ön számára hány órából áll a teljes munkahét (általában 36, 38 vagy 40 órából), Ha ennél többet dolgozik, akkor az túlórának számít, amire más bér vonatkozik. Munkáltatója nem dolgoztathatja többet, mint heti 48 órát. Túlóra időnként megengedett. Maximálisan szolgálatonként 12 órát dolgozhat és hetente 60 órát, sohasem többet. Munka közben joga van egy vagy több rövid szünetre.

Éjszaka dolgozik? Akkor nem dolgozhat többet, mint átlagosan heti 40 órát. További információ: www.inspectieszw.nl Ha túl sokat kell dolgoznia, jelentse be

Biztonságos munkahely

Munkáltatójának gondoskodnia kell egy biztonságos és egészséges munkakörnyezetről. Veszélyes helyzetekben munkáltatójának gondoskodnia kell eszközökről az Ön személyes védelmére, mint pl. védőöltözetről, sisakról vagy védőszemüvegről. Ezért nem számolhat fel Önnek költségeket. Az építészetben, a kertészetben és a vegyi anyagokkal és veszélyes anyagokkal (azbeszttel) folytatott munkák különleges veszélyekkel járnak. Ezért különleges szabályok állnak fenn, amelyeknek védeniük kell az ön egészségét és biztonságát. További információ: www.inspectieszw.nl. Ha úgy gondolja, hogy veszélyes munkát kell végeznie, jelentse ezt a SZW Felügyelőségén;  telefonszám: 0800-5151.

Kizsákmányolás

Sajnos előfordul, hogy a munkáltatók Hollandiában kizsákmányolják migráns munkavállalóikat. Figyeljen ezért jól oda, hogy mit ír alá. Kizsákmányolásról lehet szó, ha felismeri ennek egy vagy több ismérvét: súlyos alulfizetés, nehéz vagy veszélyes munkakörülmények, félrevezetés, megfélemlítés, a szabadsága korlátozása és a munkáltatótól való nagymérvű függés. Ebben az esetben fontos, hogy ezt jelentse a SZW Felügyelőségének (telefonszám: 0800-5151), vagy név nélkül a Meld Misdaad Anoniem (Bűncselekmények név nélküli bejelentése) vonalon (telefonszám: 0800-7000). Az áldozatok segítségért a FairWork alapítványhoz fordulhatnak (telefonszám: 020-7600809).

Szakszervezet

Munkavállalóként dönthet úgy, hogy tagja lesz egy szakszervezetnek. A szakszervezet az Ön érdekeit képviseli a munkáltatójával szemben. Ezenkívül tájékoztatást kaphat az Önre vonatkozó kollektív munkaszerződésről, segítséget kaphat adóbevallása kitöltéséhez és jogi tanácsot kaphat problémák esetén. További tájékoztatás céljából keressen meg egy szakszervezetet, pl. az FNV-t (www.fnv.nl) vagy a CNV-t (www.cnv.nl).

Adóbevallás

Hollandiában adót kell fizetnie a jövedelme után. Ha egy vállalat alkalmazásában áll, akkor munkáltatója levon egy összeget a béréből. Egyes esetekben előfordulhat, hogy Ön így éves viszonylatban túl sok adót fizet. Ebben az esetben adóbevallást nyújthat be. Mindenkinek április 1. előtt be kell jelentenie az Adóhivatalnál, hogy mennyit keresett az elmúlt évben. Ha túl sok adót fizetett, pénzt kap vissza. További tájékoztatás céljából: www.belastingdienst.nl, hívja fel a Belastingtelefoont (adóvonalat) (0800-0543) vagy hívja fel külföldről az adóvonalat: (+31(0)55-5385385).

Ügyeljen arra, hogy az esetleges hozzájárulásokat az adóhivataltól saját számlájára folyósítsák. További tájékoztatás erről: www.toeslagen.nl. Ha elhagyja Hollandiát, állítsa le időben a megkért hozzájárulásokat.

Munkanélküliség, betegség vagy munkaképtelenség

Befejezi a munkáját Hollandiában? Valószínűleg visszatér hazájába. Alkalmazásban áll vagy kölcsön-munkaerőként dolgozik és saját hibáján kívül munkanélküli lesz? És itt marad Hollandiában? Akkor lehetséges, hogy joga van munkanélküli segélyre. Ehhez mindenesetre az utolsó 36 hét alatt legalább  26 hetet kellett dolgoznia. Ha valaki munkanélküli segélyt kap, akkor köteles más munkát keresni. További tájékoztatás a munkanélküli segélyről (WW): www.uwv.nl és www.uwv.nl/ internationaal.

Ha beteg, akkor a munkáltatója továbbra is fizeti a bérét: 2 bérezés nélküli nap lehet érvényben. Betegsége alatt mindeneset- re bérének 70%-át kapja. Ez felső határhoz van kötve (a maximális napi bér). 2 év betegség után megvizsgálják, hogy joga van-e munkaképtelenségi ellátásra a Munka és munkaképesség szerinti jövedelemről szóló holland törvény (WIA) értelmében.

Ha beteg lesz és nincs munkáltatója (például, ha kölcsön-munka- erő és nincs állandó szerződése a munkaerő-kölcsönzővel) akkor ‘táppénzt’ igényelhet a Betegségről szóló törvény (Ziektewet) alapján. További információ a Ziektewetről és a WIA-ról: www. uwv.nl és www.uwv.nl/internationaal.

Amennyiben igénybe akarja venni a szociális juttatásokat Hollandiában (például, ha szociális segélyt kér), tanácsos megérdeklődnie az IND-nél, hogy ez következményekkel jár-e a tartózkodási jogára. További információ: Jogszerű hollandiai tartózkodásának megszűnése címszó alatt.

Vállalkozóként  dolgozik

Ha vállalkozást indít, iratkozzon be a Kereskedelmi Kamarába. Ehhez általában előre meg kell beszélni egy időpontot. A beiratkozásnak a vállalkozás indításának megkezdése előtt egy héttel ill. utána egy héttel kell megtörténnie.

Adóhivatal

Vállalkozóként fog dolgozni Hollandiában? Kérhet a holland Adóhatóságtól egy Munkaviszonyi Nyilatkozatot (Verklaring Arbeidsrelatie, VAR). Az adóhivatal ezzel tudatja Önnel, hogy miként ítélik meg a helyzetét. Bizonyos esetekben az adóhivatal Önt mégis munkavállalónak tekinti. Megbízóinak ebben az esetben adót és tb-járulékot kell Ön után fizetniük.

Ha vállalkozóként dolgozik, akkor saját magának kell adót és tb-járulékot fizetnie. Minden év április 1-je előtt be kell jelenteni az adóhivatalnál, hogy mennyit keresett az elmúlt évben. További információ: a www.belastingdienst.nl honlapon, vagy hívja az adóvonalat Hollandiából (Belastingtelefoon, 0800-0543) vagy az adóvonalat külföldről (Belastingtelefoon buitenland, +31(0)55-5385385).

Lakás Hollandiában

Személyazonossági okmány

Hollandiában igazolnia kell tudni személyazonosságát. Ezért minden 14 éves vagy annál idősebb személy köteles személyazonossági okmányt tartani magánál. Ez lehet útlevél vagy személy- azonossági igazolvány. Személyazonossági okmányát soha ne adja át megőrzésre munkáltatójának vagy a munkaerő-kölcsönzőnek.

Szállás

Hollandiában dolgozik, és munkáltatója nem gondoskodik szállásról? Akkor saját magának kell lakást bérelnie vagy vásárolnia. Lakást bérelni magán bérbeadótól vagy egy lakásszövetkezetnél lehet.
Ahhoz, hogy egy lakás szövetkezetnél lakást bérelhessen, először be kell jelentkeznie ahhoz a lakásszövetkezethez. Évi nettó jövedelme nem lehet több mint 34.678 euró. Számos lakásszövetkezetnél hosszú várakozási listák vannak. Lakást magán bérbe- adótól is bérelhet, például egy ingatlanközvetítőn keresztül.
Ha talált egy lakást, be kell jelentkeznie az önkormányzat lakónyilvántartásába mint ottani lakos. Lásd még a Jelentkezzen be hollandiai lakosnak bekezdést. Ott megtalálja, mit kell tennie, ha ide költözik.
Túl magas a lakbére és alacsony a jövedelme? Kérheti a lakbér- költségek egy részének a megtérítését. Ehhez be kell legyen jelentkezve az önkormányzat lakónyilvántartásába, ahol lakik. További információ: www.toeslagen.nl. Az önkormányzat lakbér-bizottságához is fordulhat kérdéseivel, többek között a lakbér mértékével és bérlői jogaival kapcsolatban (www.huurcommissie.nl).
Kempingben, üdülőparkban vagy kifejezetten migráns munkavállalók számára fenntartott szállóban vagy penzióban lakik? Ezekre speciális rendelkezések vonatkoznak, melyek településenként változhatnak. Kérjen ezért tájékoztatást az önkormányzattól.

Önkormányzati illetékek

Ha saját maga gondoskodik szállásáról, akkor az önkormányzatnak különböző illetékeket (például csatorna- és szemétszállítási díjat) és adókat (például ingatlanadót (OZB) és vízadót) fizet. Ha a munkáltatója intézi a szállását, beszélje meg vele, hogy ki fizeti ezeket a költségeket. Az illetékek és adók összege önkormányzatonként változik. További információért forduljon az önkormányzathoz.

Szemétszállítás

Minden önkormányzatnál vannak előírások a háztartási szemét, nagyméretű lomok, kerti hulladék, háztartási gépek vagy vegyi hulladék begyűjtésére vonatkozóan. Az önkormányzat tájékozta- tást ad ezekről az előírásokról.

Holland nyelvtanulás

Mindenképpen meg kell tanulnia a holland nyelvet. Például annak érdekében, hogy a munkahelyi biztonságról beszélgethessen, az önkormányzattal, a gyermekei iskolájában, vagy a szomszédokkal is. Ez jóval több lehetőséget nyújt az (egyéb) munkában is.

Otthon is tanulhat hollandul, vagy csoportos tanfolyamon. Egy önkéntes is segíthet önnek a nyelvtanulásban és annak gyakorlásában. Számos öntanulmányi csomag található az eladásban.

Ezek könyvekkel, DVD-kkel, CD-kkel, internettel vannak ellátva. Például a “Zelf starten met Nederlands” (75,50 €, 2014. augusztusi árszint) lengyel, román és bolgár támogatással. Vagy: “Naar Nederland” (111,08 €, 2014. augusztusi árszint), többek között portugál, spanyol, francia és angol támogatással. Lásd www. zelfstartenmetnederlands.nl vagy www.naarnederland.nl vagy keresse fel az (internet-)könyvesboltot. A www.oefenen.nl oldalon ingyenesen tanulhatja alapszinten a holland nyelvet. Különböző nyelvek támogatásával.

Csoportos nyelvtanfolyamot keres? Érdeklődjön az önkormányzatnál a lehetőségekről. Némely önkormányzat kínál ilyen tanfolyamokat.

Önállóan is kereshet tanfolyamot, ha ráklikkel a www.taalzoeker.nl oldalra. A munkáltatójánál is érdeklődhet a tanfolyamok követésének a lehetőségeiről.

Keres olyan embert, aki segítségére lehetne a holland nyelv tanulásában? A www.hetbegintmettaal.nl és a www.taalzoeker.nl oldalakon önkénteseket talál.

Ha 2012. december 31. után érkezett Hollandiába, akkor a államtól pénzkölcsönt is kérvényezhet, hogy megtanulhasson hollandul. Kedvező feltételekkel. Akkor viszont képzési címkével rendelkező intézménynél kell követnie azt a tanfolyamot. Lásd www.inburgeren.nl.

Az autója

Elhozta az autóját Hollandiába és hollandi lakósként beiratkozott az önkormányzatnál? Akkor köteles motor gépkocsiadót fizetni (MRB) és meglehet még egy egyszeres személygépkocsi- ill. motorkerékpár behozatási adót (BPM) is. Ezt megteheti azzal, hogy egy holland rendszámot igényel a Közúti Közlekedési Minisztériumnál (az RDW-nél, www.rdw.nl). Amint az autóját ellátta a holland rendszámmal, akkor az adóhatóságtól automatikus értesítést kap. Nem akarja az autóját holland rendszámmal ellátni? Akkor az megtartja az autója mostani rendszámát és akkor önállóan be kell jelentenie azt az MRB és az BPM adózáshoz az ezekre szóló nyomtatvány alapján. Ezeket az űrlapokat letöltheti a www.belastingdienst.nl oldalról.

Bizonyos feltételek alatt felmentést nyerhet például akkor, ha külföldi cégnek dolgozik, ha külföldön él, és csak ideiglenesen dolgozik Hollandiában. Ezt a felmentést viszont meg kell kérvényeznie. További kérdései vannak? Kérjük, nézze meg a www.belastingdienst.nl oldalát, vagy hívja fel az Autó adóhivatalt: 0800-0749, hétfőtől péntekig 8:00-tól 17:00 óráig.

Gyermekek

Iskola és tankötelezettség

Hollandiában minden gyermeknek és fiatalnak joga van oktatásban részesülnie. Országunkban tankötelezettség és képesítési kötelezettség van érvényben. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok 5 évestől 18 éves korig kötelesek iskolába járni és bizonyítványt (alapfokú képesítést) kell szerezniük. További információt  a  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht honlapon talál.

Bölcsőde és óvoda, külön figyelem a nyelv elsajátítására

Hollandiában a gyermekek bölcsődébe ill. gyermekmegőrzőbe (0-tól 4 éves korig), óvodába (2-től 4 éves korig) és tanításon kívüli gyermekmegőrzőbe (4-től 12 éves korig) járhatnak. A gyerekek ott szakképzett nevelők irányítása alatt vannak. A gyermekmegőrzés segíti a szülőket a munka és a gyereknevelés kombinálásában. Gyermeke iskolakezdésének megkönnyítése céljából az óvodák és a gyermekmegőrzők programokat szerveznek, melyek során külön figyelmet fordítanak a holland nyelv

elsajátítására. További információért forduljon az önkormányzat- hoz. Gyermekmegőrzőbe járnak gyermekei? Ebben az esetben gyermekmegőrzési pótlékot kaphat. Ez hozzájárulás a gyermek- megőrzés költségeihez. További információ a www.toeslagen.nl és a  www.government.nl/issues/child-benefiit-schemes/childcare-benefit weboldalakon.

Konzultációs  iroda

A konzultációs iroda a gyermekek egészségügyi ellátásának része. Az ott dolgozó orvosok és védőnők a gyermekek egészségét és fejlődését kísérik figyelemmel 4 éves korukig. A konzultációs iroda szolgáltatása ingyenes. Ha gyermeke megszületett és be van jelentve az önkormányzatnál, Önt automatikusan értesíti a konzultációs iroda. Ezután megbeszélnek egy első időpontot. A védőnő gyakran előzőleg családlátogatásra jön el. Akkor vele máris megbeszélhet egy időpontot. További információt az önkormányzattól vagy az Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatától (GGD) kaphat. A GGD címét a következő weboldalon www.ggd.nl.

Iskolai orvos és iskolai ápolónő

Ők látják el a gyermekek egészségügyi felügyeletét 19 éves korukig. Ez ingyenes. A gyermekének az iskolán keresztül ők beszélnek meg egy időpontot az ifjúsági egészségügyi szolgálatnál. Emellett még az iskolában is szoktak rendelést tartani, amire gyermeke szintén elmehet.

Állami védőoltás-program

Az ifjúsági egészségügyi ellátás részét képezi az Állami védőoltási-program is. Az Állami védőoltás-program az összes Hollandiában élő gyermeket védi tizenkét súlyos fertőző betegség ellen. Ezek a betegségek korábban a gyermekhalálozás gyakori okát jelentették. A védőoltásoknak köszönhetően ezek a fertőző betegségek manapság nem, vagy csak alig fordulnak elő Hollandiában. Az Állami védőoltás-programban való részvétel nem kötelező. A legtöbb szülő azonban igénybe veszi ezt a szolgáltatást, 95%-uk beoltatja gyermekét. A védőoltások ingyenesek. A gyermekek 19 éves korukig olthatók be. Ön meghívót kap ebben a programban való részvételre. További információt a következő weboldalon talál: www.rivm.nl./Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma

Nevelési tanácsadás

Hollandiában a legtöbb településen működik egy Ifjúsági és Családközpont (Centrum voor Jeugd en Gezin, CJG). A szülők és a fiatalok Ide fordulhatnak bármilyen, a fiatalok egészségével, fejlődésével és nevelésével kapcsolatos kérdésükkel. A CJG személyre szabott tanácsot ad, támogatást és segítséget nyújt.

További információ a www.cjg.nl weboldalon.

Egészségügyi ellátás

Orvosi ellátás és szociális gondozás

Ha valakinek orvosi ellátásra vagy szociális gondozásra van szüksége, akkor igénybe veheti az ún. első vonalbeli egészségügyi ellátást. Az első vonalbeli ellátás azt jelenti, hogy ez a beteg számára közvetlen hozzáférhető. Gondoljon a háziorvosra, fogorvosra és gyógytornászra. Ez az ellátás nem ingyenes, de a betegbiztosító gyakran fedezi a költségek egy részét. Az ellátás más formáinak igénybevételéhez beutaló szükséges az első vonalbeli ellátástól, gyakran a háziorvostól. A szociális munka részleg segítséget nyújthat lakással, jóléttel, egészséggel és oktatással kapcsolatos különböző kérdésekben. További információért lépjen kapcsolatba az önkormányzattal.

Baleset következtében keletkezett súlyos sérülés vagy hirtelen fellépő súlyos betegség esetén mindig fordulhat a kórházi elsősegélyhez. Vigye mindig magával a betegbiztosítási kártyáját és személyazonossági okmányát. Olyan esetekben, mikor a rendőrség, tűzoltóság vagy a mentők gyors segítségére van szükség, az országos hívószám: 112.

Betegbiztosítása és háziorvosa

Ha Hollandiában lakik, betegbiztosítást kell kötnie. Ezzel kapcsolatban lásd a Kössön betegbiztosítást bekezdést. A betegbiztosításnál egy 360 € (2014. árszint) kötelező saját  kockázat van érvényben. Ezt a saját kockázatot a betegbiztosítójánál kell fizetnie. Tanácsos egy háziorvost keresnie. A háziorvosi segítségért nem kell saját kockázatot fizetnie. Ha be van jelentkezve egy háziorvosnál, biztos lehet benne, hogy mindig rendelkezésére áll egy orvos. Súlyos vagy sürgős panasz esetén este és a hétvégén is kaphat orvosi segítséget. Háziorvosa telefonszámán megkapja az ügyeletes orvos számát. Szakorvosi rendeléshez háziorvosi beutalóra van szüksége, ha azt akarja, hogy a betegbiztosító fizesse a költségeket. Ha nincs háziorvosa és egyből bemegy egy kórházba, előfordulhat, hogy háziorvosi beutalóért küldik vissza. Ha a kórházban ellátják, de az ellátást egy háziorvostól is megkaphatta volna, akkor a saját kockázat Önt terheli. Ebben az esetben jóval többet kell fizetnie.

Hollandiai tartózkodásának megszűnése

Ha nem rendelkezik megfelelő megélhetési eszközzel, vagy ha méltánytalanul nagy terhet jelent a szociális ellátó rendszerre nézve, az európai jogszabályoknak megfelelően megszűnhet jogszerű itt tartózkodása és el kell hagynia Hollandiát.
Ha bűncselekményt követ el, jogszerű hollandiai tartózkodása megszűnhet, és nemkívánatos idegenné nyilváníthatják. Ez azt jelenti, hogy el kell hagynia Hollandiát és büntetőeljárást is indíthatnak Ön ellen, ha Hollandia területén találják. Lásd még a www.ind.nl honlapot.

További tájékoztatás és segítség

Egyenlőtlen bánásmód vagy diszkrimináció

A holland Alkotmányban alapvető jogok vannak lefektetve.

Ezek a jogok mindenkire érvényesek, aki Hollandiában tartózkodik. Az Alkotmány 1. cikkében áll, hogy „Mindenkivel, aki Hollandiában tartózkodik, azonos esetekben egyenlően kell bánni. A diszkrimináció vallás, meggyőződés, politikai felfogás, bőrszín  vagy nem alapján, ill. bármilyen más okból nem megengedhető.” Ez többek között a munkára is vonatkozik. Azokkal, akik részmunkaidőben dolgoznak, vagy akiknek ideiglenes szerződésük van, nem szabad másként bánni, mint azokkal, akik teljes munkaidőben dolgoznak, vagy akiknek állandó szerződésük van. Ha úgy érzi, hogy egyenlőtlen bánásmódban részesül vagy diszkriminálják, panaszt tehet az Emberi Jogok Tanácsánál (College voor de Rechten van de Mens). Ez ingyenes. Ezt a 030-8883888-as telefonszámon jelentheti be, vagy küldjön e-mailt a következő címre: info@mensenrechten.nl. Ha egyenlőtlen bánásmódban részesül vagy diszkriminálják a rendőrséghez vagy a diszkrimináció ellenes ponthoz (ADV) is fordulhat az önkormányzat területén.

Követség /konzuli tájékoztatás

Kiegészítő tájékoztatásért a munka és lakás területén  Hollandiában országa nagykövetségéhez is fordulhat. Váratlanul problémái támadnak, mert pl. baleset érte, vagy dolga akadt a rendőrséggel? Ilyenkor tanácsos kapcsolatba lépni a nagykövetségével. A nagykövetség segíthet speciális információval is segítségére állhat a hollandiai és a hazájában érvényes szabályozások összevetésében.

Online- és telefonos tájékoztatás

A Migrada, az EU tagállamaiból származó migráns munkavállalók érdekvédelmi szervezete, gondoskodott arról, hogy Ön úgy interneten, mint telefonon keresztül anyanyelvén releváns információt kapjon. Megtalálja az ebben a brosúrában megemlített témákat a tájékoztató honlapon és az információt telefonon is meghallgathatja anyanyelvén. Továbbá azt is választhatja, hogy kapcsolják át más helyre, mint pl. a szakszervezetekhez, tájékoztatópontokhoz, de akár kormányzati hivatalokhoz is, mint pl. a SZW Felügyelősége vagy az adóhivatal. A telefonszám: +31(0)85-4010440. A honlap: www.migrada.nl.

Önkormányzat

Kiegészítő tájékoztatásért az olyan önkormányzati szolgáltatásokról, mint pl. szemételszállításra és a parkolásra vonatkozó rendelkezések, forduljon az önkormányzathoz.

További információ

További információt a www.government.nl és a www.rijksoverheid.nl weboldalakon talál.

 

Családi Nap 2019 Videó